Stories of Guru Nanak Dev Ji - True Inspiring Stories about Doing Good

True Profitable Transaction..!!

Guru Nanaki ji father knew that Nanak ji like to communicate with people. So he decided that if Nanak ji was to learn anyway to…